STARTSIDA TJÄNSTER PSYKOTERAPI SAMTAL HANDLEDNING KONTAKT

Vägen till ett bättre liv handlar om att finna balans i livet – mellan arbete, fritid och vila, mellan egna och andras behov och mellan inre motstridiga krafter.

I en psykoterapi arbetar du med att lösa problem i livet, att kunna hantera och förstå svårigheter men också kunna se ljuspunkterna i tillvaron.

Grunden i terapin är samarbetet och relationen mellan dig och terapeuten. I regelbundna samtal får du tid och eget utrymme att tala om dina känslor och tankar utifrån det som är viktigt för dig. Terapeutens uppgift är att lyssna och tillsammans med dig i dialogform utforska och förstå de upplevelser och erfarenheter som du har med dig.

Under samtalen med psykoterapeuten ges du möjlighet att utifrån behov utforska problemområden, bearbeta svåra livshändelser och bli medveten om relationsmönster och självuppfattning.

Målet är att du ska kunna relatera utifrån din sanning med respekt för dig själv och dina närstående, att du ska växa som människa.

Tillsammans utforskar vi vad som skapar livslust och meningsfullhet i ditt liv och vad du behöver förändra för att förverkliga dina möjligheter!


Forskning

Det har bedrivits mycket forskning kring olika psykoterapiformer och resultaten är goda. Läs gärna på Riksföreningen Psykoterapicentrums hemsida www.rpc.nu.

 

  BIRGIT LANNEMYR MARIESTADSVÄGEN 5 541 45 SKÖVDE 070 59 77 888 BL@BIRGITLANNEMYR.SE