STARTSIDA TJÄNSTER PSYKOTERAPI SAMTAL HANDLEDNING KONTAKT

Det kan finnas många olika anledningar till att man känner behov av samtal med en professionell medmänniska och psykoterapeut.

Du kan känna dig stressad och uppe i varv, eller sorgsen och trött.
Kanske har du ångest, känner dig osäker och nästan förvirrad?
Du vill ha någon form av förändring i ditt liv?

Jag kan stödja dig när du vill förstå dig själv bättre - när du upplever livet problemfyllt eller när du har hamnat i en krissituation.

I samtal får du möjlighet att stanna upp, se sammanhang och få nya perspektiv. Jag är aktiv i mitt sätt att arbeta, både som lyssnare och i dialogen. Vi kan reflektera tillsammans, kanske omformulera problemet och se din situation i ett större sammanhang.

Med ett lösningsfokuserat perspektiv ser vi möjliga lösningar i låsta situationer. Vidare kan jag använda kognitiva tekniker (KBT) och ge adekvata hemuppgifter om vi finner det meningsfullt.

Ibland kan det räcka med några enstaka samtal för att livet ska kännas hanterbart, i andra situationer kan en längre kontakt om 10-12 samtal vara nödvändig.

 

 

  BIRGIT LANNEMYR MARIESTADSVÄGEN 5 541 45 SKÖVDE 070 59 77 888 BL@BIRGITLANNEMYR.SE